My Jealous Husband (2023) ดวงใจรักแห่งจันทรา ซับไทย ตอนที่ 1-24 [จบ] [ซีรีส์จีน]
งานแต่งงานอันไร้สาระที่สวรรค์บรรดาลให้ เหยียนเสวียนเยว่ “ขุนนางผู้บริสุทธิ์ผุดผ่อง” ได้พบกับอวี้เฉิน "ลูกสาวคนทรยศ" ที่นิสัยแปลกประหลาด พวกเขาต่อสู้กับการแสดงชีวิตหลังแต่งงานอันแสน "หวาน" ทุกวัน เมื่อความสัมพันธ์ใกล้ชิดขึ้นเรื่อย ๆ ก็ค่อย ๆ ปรากฏเบื้องหลังของการแต่งงานอันไร้สาระครั้งนี้
ตอนของ "My Jealous Husband (2023) ดวงใจรักแห่งจันทรา ซับไทย ตอนที่ 1-24 [จบ]"

My Jealous Husband (2023) ดวงใจรักแห่งจันทรา ซับไทย ตอนที่ ตอนที่ 01

My Jealous Husband (2023) ดวงใจรักแห่งจันทรา ซับไทย ตอนที่ ตอนที่ 02

My Jealous Husband (2023) ดวงใจรักแห่งจันทรา ซับไทย ตอนที่ ตอนที่ 03

My Jealous Husband (2023) ดวงใจรักแห่งจันทรา ซับไทย ตอนที่ ตอนที่ 04

My Jealous Husband (2023) ดวงใจรักแห่งจันทรา ซับไทย ตอนที่ ตอนที่ 05

My Jealous Husband (2023) ดวงใจรักแห่งจันทรา ซับไทย ตอนที่ ตอนที่ 06

My Jealous Husband (2023) ดวงใจรักแห่งจันทรา ซับไทย ตอนที่ ตอนที่ 07

My Jealous Husband (2023) ดวงใจรักแห่งจันทรา ซับไทย ตอนที่ ตอนที่ 08

My Jealous Husband (2023) ดวงใจรักแห่งจันทรา ซับไทย ตอนที่ ตอนที่ 09

My Jealous Husband (2023) ดวงใจรักแห่งจันทรา ซับไทย ตอนที่ ตอนที่ 10

My Jealous Husband (2023) ดวงใจรักแห่งจันทรา ซับไทย ตอนที่ ตอนที่ 11

My Jealous Husband (2023) ดวงใจรักแห่งจันทรา ซับไทย ตอนที่ ตอนที่ 12

My Jealous Husband (2023) ดวงใจรักแห่งจันทรา ซับไทย ตอนที่ ตอนที่ 13

My Jealous Husband (2023) ดวงใจรักแห่งจันทรา ซับไทย ตอนที่ ตอนที่ 14

My Jealous Husband (2023) ดวงใจรักแห่งจันทรา ซับไทย ตอนที่ ตอนที่ 15

My Jealous Husband (2023) ดวงใจรักแห่งจันทรา ซับไทย ตอนที่ ตอนที่ 16

My Jealous Husband (2023) ดวงใจรักแห่งจันทรา ซับไทย ตอนที่ ตอนที่ 17

My Jealous Husband (2023) ดวงใจรักแห่งจันทรา ซับไทย ตอนที่ ตอนที่ 18

My Jealous Husband (2023) ดวงใจรักแห่งจันทรา ซับไทย ตอนที่ ตอนที่ 19

My Jealous Husband (2023) ดวงใจรักแห่งจันทรา ซับไทย ตอนที่ ตอนที่ 20

My Jealous Husband (2023) ดวงใจรักแห่งจันทรา ซับไทย ตอนที่ ตอนที่ 21

My Jealous Husband (2023) ดวงใจรักแห่งจันทรา ซับไทย ตอนที่ ตอนที่ 22

My Jealous Husband (2023) ดวงใจรักแห่งจันทรา ซับไทย ตอนที่ ตอนที่ 23

My Jealous Husband (2023) ดวงใจรักแห่งจันทรา ซับไทย ตอนที่ ตอนที่ 24 [จบ]

ซีรีส์ยอดนิยม
กำลังโหลด...