ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 1-77 [พากย์ไทย] [จบ] [ซีรีส์เกาหลี]
ด้วยปณิธานเพื่อปวงชนอันแรงกล้า ก่อเกิดจอมบัลลังก์ยอดศรัทธาแห่งแผ่นดิน ปลายศตวรรษที่สิบแปดรัชสมัยของพระเจ้าชองโจ (ลีซาน) พระราชาลำดับที่ยี่สิบสองของราชวงศ์โชซอน ซึ่งในประวัติศาสตร์ห้าร้อยปีของราชวงศ์โชซอน พระเจ้าชองโจนับว่าทรงเป็นพระราชาที่ทรงประสบมรสุมและปัญหาต่างๆ มากที่สุดพระองค์หนึ่ง แต่ด้วยความที่พระองค์ทรงมีปณิธานอันมุ่งมั่นที่จะทำให้ประชาชนของพระองค์มีชีวิตที่ดีขึ้น พระองค์จึงทรงพยายามที่จะการปฏิรูปและปรับปรุงประเทศชาติในด้านต่างๆ

โดยในด้านการปกครอง พระองค์ทรงสลายความบาดหมางของกลุ่มอิทธิพลต่าง ๆ ที่สั่งสมมานานนับร้อยปีลงได้ ทางด้านเศรษฐกิจ พระองค์ทรงบุกเบิกเศรษฐกิจแนวใหม่ซึ่งนับเป็นเรื่องแปลกใหม่ในศตวรรษที่สิบแปด หรือแม้แต่ในเรื่องของการศึกสงคราม พระองค์ทรงสร้างความแข็งแกร่งเกรียงไกรให้กับกองทัพ ทั้งยังสร้างความเป็นปึกแผ่นให้ชาติบ้านเมือง และด้วยความที่พระองค์ทรงเป็นพระราชาที่มีความคิดก้าวหน้า อีกทั้งทรงเป็นพระราชาผู้ปกครองอาณาจักรด้วยความโอบอ้อมอารี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ทรงใช้หลักประชาธิปไตยในการปกครองประชาชนของพระองค์ จึงทำให้พระองค์ได้รับการสรรเสริญยกย่องว่าเป็นพระราชาอันเป็นที่รักของราษฎรมากที่สุดพระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์เกาหลี
 
ชมเส้นทางของการก้าวสู่การเป็นพระราชาผู้ที่รักแห่งปวงชน และซาบซึ้งใจไปกับความรักระหว่างพระองค์กับนางกำนัล "ซอง ซงยอน" หญิงสาวผู้อยู่เคียงข้าง คอยเป็นกำลังใจ และมีส่วนทำให้องค์ชายลีซานก้าวสู่ความเป็นใหญ่จนได้รับการขนานนามจากประชาชนว่า “ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน”
ตอนของ "ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 1-77 [พากย์ไทย] [จบ]"

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 01

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 02

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 03

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 04

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 05

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 06

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 07

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 08

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 09

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 10

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 11

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 12

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 13

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 14

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 15

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 16

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 17

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 18

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 19

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 20

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 21

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 22

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 23

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 24

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 25

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 26

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 27

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 28

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 29

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 30

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 31

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 32

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 33

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 34

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 35

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 36

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 37

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 38

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 39

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 40

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 41

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 42

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 43

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 44

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 45

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 46

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 47

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 48

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 49

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 50

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 51

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 52

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 53

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 54

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 55

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 56

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 57

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 58

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 59

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 60

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 61

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 62

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 63

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 64

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 65

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 66

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 67

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 68

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 69

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 70

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 71

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 72

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 73

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 74

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 75

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 76

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน (Yi San) ตอนที่ 77 [จบ]

ซีรีส์ยอดนิยม
กำลังโหลด...